preskoči na sadržaj
Državna matura

RODITELJSKI SASTANAK VEZAN UZ PROVOĐENJE ISPITA DM U 2018./2019.

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 7. 12. 2018. 10:47

22. SMOTRA SVEUČILIŠTA

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 6. 12. 2018. 16:36

PRIJAVE ISPITA DM U LJETNOME ROKU ZA 2018./2019. ŠKOLSKU GODINU Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 5. 12. 2018. 12:21

PRIRUČNIK ZA UČENIKE KOJI U 2018./19. ZAVRŠAVAJU 4.RAZRED SREDNJE ŠKOLE Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 5. 12. 2018. 12:16

KONZULTACIJE KOD ISPITNE KOORDINATORICE U 2018./2019. ŠKOLSKOJ GODINI

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 3. 12. 2018. 17:07

PRIGOVORI NA REZULTATE ISPITA DM U JESENSKOM ROKU ZA 2017./2018.

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 13. 9. 2018. 15:55

Prigovori na rezultate ispita DM-ljetni rok 2017./2018.

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 11. 7. 2018. 13:55

POTVRĐIVANJE OCJENA 4.RAZREDA

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 30. 5. 2018. 13:08

DOPUŠTENI I NEDOPUŠTENI KALKULATORI NA ISPITIMA DM Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 30. 5. 2018. 13:03

PRIRUČNIK ZA UČENIKE-2017./2018. Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 16. 1. 2018. 12:47

VAŽNI DATUMI U 2017./18.-DRŽAVNA MATURA Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 5. 12. 2017. 17:35

RODITELJSKI SASTANAK VEZAN UZ PROVOĐENJE DRŽAVNE MATURE U 2017./2018.

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 5. 12. 2017. 17:19

21. SMOTRA SVEUČILIŠTA J. J. STROSSMAYERA U OSIJEKU

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 29. 11. 2017. 10:58

KONZULTACIJE KOD ISPITNE KOORDINATORICE - 2017./2018.

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 7. 11. 2017. 12:24

PODJELA SVJEDODŽBA I POTVRDA O POLOŽENOJ DM-JESENSKI ROK 2016./17.

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 20. 9. 2017. 11:21

PRIGOVORI NA REZULTATE ISPITA DM-JESENSKI ROK

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 13. 9. 2017. 12:39

PODJELA SVJEDODŽBA I POTVRDA O POLOŽENOJ DM u 2016./17.

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 18. 7. 2017. 10:53

PRIGOVORI NA REZULTATE ISPITA DM U LJETNOME ROKU 2016./17.

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 11. 7. 2017. 17:26

ISPIT IZ HRVATSKOGA JEZIKA-TEST

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 20. 6. 2017. 07:52

ODGAĐA SE ISPIT IZ HRVATSKOGA JEZIKA-TEST

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 19. 6. 2017. 14:29

DOPUŠTENI I NEDOPUŠTENI KALKULATORI NA ISPITIMA DM(mat., fiz., kem.) Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 31. 5. 2017. 09:23

POTVRĐIVANJE OSOBNIH PODATAKA I OCJENA

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 30. 5. 2017. 16:19

ODJAVE, PROMJENE I NAKNADNE PRIJAVE ISPITA DM

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 17. 2. 2017. 13:43

POTVRĐIVANJE OSOBNIH PODATAKA

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 1. 2. 2017. 16:02

PRIRUČNIK ZA UČENIKE 2016./17. Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 11. 1. 2017. 10:04

PROBLEM S ISPORUKOM PIN-a i TAN-a

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 16. 12. 2016. 13:06

20. SMOTRA SVEUČILIŠTA J. J. STROSSMAYERA U OSIJEKU

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 1. 12. 2016. 09:13

PRIJAVE ISPITA DM U ŠKOLSKOJ GODINI 2016./17.

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 1. 12. 2016. 09:07

KALENDAR VAŽNIH DATUMA ZA UČENIKE Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 1. 12. 2016. 09:06

RODITELJSKI SASTANAK VEZAN UZ PROVOĐENJE DRŽAVNE MATURE U 2016./17.

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 25. 11. 2016. 13:43

KALENDAR POLAGANJA ISPITA DM U 2016./2017. Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 16. 11. 2016. 11:15

PROMJENE U ISPITNIM KATALOZIMA ZA 2016./17. Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 16. 11. 2016. 11:07

KONZULTACIJE KOD ISPITNE KOORDINATORICE ZA 2016./2017.

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 12. 10. 2016. 15:37

PODJELA SVJEDODŽBA I POTVRDA O POLOŽENIM ISPITIMA DM 2015./16.-JESENSKI ROK

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 21. 9. 2016. 12:34

PRIGOVORI NA REZULTATE ISPITA DM 2015./16. -JESENSKI ROK

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 14. 9. 2016. 11:26

PODJELA SVJEDODŽBA I POTVRDA O POLOŽENOJ DM ZA LJETNI ROK 2015./16

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 19. 7. 2016. 08:53

USPJEH NAŠEGA UČENIKA NA DM 2015./16.

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 13. 7. 2016. 17:26

PRIGOVORI NA REZULTATE ISPITA DM U ŠK. G. 2015./16.

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 13. 7. 2016. 12:40

DOLASCI NA ISPITE DM

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 5. 6. 2016. 17:28

DOPUŠTENI I NEDOPUŠTENI KALKULATORI NA ISPITIMA DM(matematika, fizika, kemija) Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 30. 5. 2016. 09:12

KRŠENJE PRAVILA NA ISPITIMA DM

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 24. 5. 2016. 09:10

PRIRUČNIK ZA UČENIKE 2015./16. Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 16. 12. 2015. 09:56

KONZULTACIJE KOD ISPITNE KOORDINATORICE ZA 2015./16.

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 1. 12. 2015. 10:38

PRIJAVE ISPITA DM U LJETNOME ROKU 2015./16. Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 1. 12. 2015. 10:27

PRIGOVORI NA REZULTATE ISPITA DM 2014./15. U JESENSKOME ROKU

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 16. 9. 2015. 12:17

JESENSKI ROK DRŽAVNE MATURE Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 21. 7. 2015. 08:29

PRIGOVORI NA REZULTATE ISPITA DM 2014./15.

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 13. 7. 2015. 14:10

DOLASCI NA ISPITE DM

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 9. 6. 2015. 09:08

VERIFICIRANJE OCJENA I OSOBNIH PODATAKA

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 31. 5. 2015. 20:55

OBAVIJEST MATURANTIMA KOJI SU UPUĆENI NA PRODUŽNU NASTAVU

Maturanti upućeni na produžnu/dopunsku nastavu neće moći pristupiti ispitima DM u ljetnome roku 2014./15.

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 18. 5. 2015. 15:41

KRŠENJE PRAVILA NA ISPITIMA DRŽAVNE MATURE

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 18. 5. 2015. 12:14

BROŠURA- postupak prijave ispita DM i studijskih programa Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 10. 1. 2015. 18:02

RODITELJSKI SASTANAK VEZAN UZ DRŽAVNU MATURU 2014./15.

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 4. 12. 2014. 11:35

SMOTRA SVEUČILIŠTA J. J. STROSSMAYERA U OSIJEKU

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 3. 12. 2014. 11:31

PRIJAVE ISPITA DRŽAVNE MATURE U LJETNOME ROKU 2014./15. Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 2. 12. 2014. 11:06

KONZULTACIJE KOD ISPITNE KOORDINATORICE ZA 2014./15.

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 22. 10. 2014. 12:24

PODJELA SVJEDODŽBI I POTVRDA O POLOŽENOJ DM 2013./2014. U JESENSKOME ROKU

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 23. 9. 2014. 12:23

PRIGOVORI NA REZULTATE ISPITA DM U JESENSKOME ROKU

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 16. 9. 2014. 20:40

PODJELA SVJEDODŽBI I POTVRDA O POLOŽENOJ DM 2013./2014.

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 16. 7. 2014. 10:12

PRIJAVE ISPITA DM U JESENSKOME ROKU 2013./14.

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 15. 7. 2014. 13:11

PODNOŠENJE PRIGOVORA NA REZULTATE ISPITA DM U LJETNOME ROKU 2013./14.

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 4. 7. 2014. 09:35

OBAVIJEST O PONIŠTENJU ISPITA

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 5. 6. 2014. 07:41

ISPIT DODATNIH PROVJERA ZA UPIS NA MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 8. 4. 2014. 09:42

ODJAVE, PROMJENE I NAKNADNE PRIJAVE ISPITA DM

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 11. 2. 2014. 09:26

KONZULTACIJE KOD ISPITNE KOORDINATORICE

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 11. 12. 2013. 12:51

17. SMOTRA SVEUČILIŠTA J. J. STROSSMAYERA U OSIJEKU

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 30. 11. 2013. 13:15

RODITELJSKI SASTANAK - DM 2013./2014.

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 28. 11. 2013. 11:21

SVJEDODŽBE I POTVRDE O POLOŽENIM ISPITIMA DM

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 23. 9. 2013. 07:46

PRIGOVORI NA REZULTATE ISPITA DM U JESENSKOME ROKU

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 16. 9. 2013. 12:45

OBJAVA REZULTATA ISPITA DM U JESENSKOME ROKU

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 10. 9. 2013. 10:20

JESENSKI ROK DRŽAVNE MATURE 2012./2013.

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 17. 7. 2013. 14:28

IZDAVANJE SVJEDODŽBI I POTVRDA O POLOŽENIM ISPITIMA DRŽAVNE MATURE

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 15. 7. 2013. 10:56

PRIGOVORI NA REZULTATE ISPITA DM

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 9. 7. 2013. 12:08

JESENSKI ROK DRŽAVNE MATURE 2012./2013.

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 2. 7. 2013. 08:53

Završeno je ocjenjivanje ispita DM

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 27. 6. 2013. 07:13

VAŽNO

VAŽNA OBAVIJEST ZA MATURANTE

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 27. 5. 2013. 19:39

ČESTITKA MATURANTIMA

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 17. 5. 2013. 16:48

ISPITI DODATNIH PROVJERA

Ispiti dodatnih provjera znanja za Medicinski, Pravni i Učiteljski fakultet u Zagrebu!

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 14. 5. 2013. 12:15

OBAVIJESTI ZA UČENIKE VEZANE U POLAGANJE ISPITA DM

Za sva pitanja vezana uz stvaranje rang lista  možete se obratiti Središnjem prijavnom uredu na mail spu@azvo.hr ili broj telefona 01/6274-844

{c

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 24. 4. 2013. 16:08

OBAVIJEST ZA MATURANTE

Videoupute za organizaciju i provođenje ispita državne mature

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 22. 4. 2013. 20:45

VAŽNI DATUMI VEZANI UZ DM

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 15. 4. 2013. 15:35

Promjena prijavljenih ispita moguća do 21.04.2013.

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 1. 3. 2013. 09:23

Obavijest o unošenju rezultata natjecanja u NISpVU

Unos rezultata s državnih natjecanja za učenike.


  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 13. 2. 2013. 08:40

BROŠURA 2012./2013. (Novo) Vijest ima dokument u privitku

Izašla je nova Brošura za redovne učenike u sustavu srednjeg obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 11. 1. 2013. 16:13

VAŽNA OBAVIJEST ZA UČENIKE Vijest ima dokument u privitku

Važno!

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 8. 1. 2013. 16:58

KONZULTACIJE KOD ISPITNE KOORDINATORICE

Svi učenici koji trebaju pomoć prilikom prijave u sustav ili oni koji naiđu na bilo kakve probleme, mogu se javiti svojoj koordinatorici u školi u dolje navedenom vremenu predviđenom  za konzultacije ili putem maila  katica.zovkic@skole.hr  ili kzovkic@gmail.com

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 7. 12. 2012. 08:09

16. Smotra Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku

Smotra Sveučilišta J. J. Strossmayera održat će se 7. i 8. prosinca 2012. godine na Poljoprivrednom fakultetu, Sveučilišni campus!

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 30. 11. 2012. 17:28

PRIJAVE ISPITA DRŽAVNE MATURE U ŠKOLSKOJ GODINI 2012./2013., LJETNI ROK Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 30. 11. 2012. 17:17

Svjedodžbe

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 30. 11. 2012. 17:04

Prigovori na ispite državne mature u zimskome roku

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 23. 11. 2012. 08:06

Polaganje ispita DM u zimskome roku

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 4. 11. 2012. 14:58

PRIJAVE ISPITA DRŽAVNE MATURE 2011./2012. U ZIMSKOME ROKU (samo za učenike koji nisu položili ispite DM u jesenskome roku)

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 3. 10. 2012. 12:52

Obavijest pristupnicima koji su položili ispite državne mature u jesenskome roku

Svjedodžbe o državnoj maturi i/ ili potvrde o položenim ispitima državne mature mogu se preuzeti na sljedeći način

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 19. 9. 2012. 11:10

Rezultati ispita DM u jesenskome roku

Danas, 12. rujna 2012. u 12.00 sati, objavljeni su rezultati ispita obveznih i izbornih predmeta državne mature.

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 12. 9. 2012. 14:05

Prigovori na ocjene ispita DM u jesenskome roku

 

Učenici koji su pristupili ispitima državne mature u jesenskom roku imaju pravo podnijeti prigovor na ocjene ispita državne mature. 

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 6. 9. 2012. 15:07

Prijave ispita državne mature u jesenskome ispitnom roku

Prijave ispita državne mature za polaganje u jesenskom ispitnom roku bit će omogućene od 17. srpnja 2012. godine!

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Zovkić  datum: 15. 7. 2012. 10:31

PRIGOVORI NA ISPITE DRŽAVNE MATURE

 

Prigovori na ocjene iz ispita državne mature mogu se podnositi u ponedjeljak,9.7. i u utorak, 10.7. od 8,00 do 16,00 sati i u srijedu, 11.7. od 8,00 do 12,00 sati na sljedeći način:

- Učenici  podnose prigovor pisanim putem školskom ispitnom povjerenstvu u školi.

                                                                                                                                                                                

  :: opširnije :: 


objavio: Gordana Dragušica  datum: 6. 7. 2012. 09:01

Preporuke Vijest ima dokument u privitku

za rješavanje ispita iz Matematike

  :: opširnije :: 


objavio: Gordana Dragušica  datum: 12. 1. 2012. 22:41

Vodič Vijest ima dokument u privitku

kroz ispite državne mature 2011./2012.

  :: opširnije :: 


objavio: Gordana Dragušica  datum: 12. 1. 2012. 22:21

Važni linkovi za dobivanje informacija

o državnoj maturi.

  :: opširnije :: 


objavio: Gordana Dragušica  datum: 12. 1. 2012. 21:46

Državna matura - Izmjene u Kalendaru državne mature 2011./2012.

  :: opširnije :: 


objavio: Gordana Dragušica  datum: 14. 12. 2011. 20:37

Brošura "Prijave ispita državne mature 2011./2012. i prijave za upis na studijske programe"

 

Objavljena je brošura „Prijave ispita državne mature 2011./2012. i prijave za upis na studijske programe“NOVO!

 

  :: opširnije :: 


objavio: Gordana Dragušica  datum: 30. 11. 2011. 20:07

OBAVIJEST O PISANJU PROBNOGA ISPITA IZ MATEMATIKE U III. RAZREDIMA

 

Ispit iz Matematike za SVE učenike III. razreda održat će se u petak, 2. prosinca 2011. godine od 17.00 do 20.00 sati.

  :: opširnije :: 


objavio: Gordana Dragušica  datum: 30. 11. 2011. 19:53

RODITELJSKI SASTANCI

Roditeljski sastanci za državnu maturu 2011./2012.

  :: opširnije :: 


objavio: Gordana Dragušica  datum: 22. 11. 2011. 08:36

15. Smotra Sveučilišta Josipa Jurja Strosmayera u Osijeku

 

15. Smotra u organizaciji Sveučilišta Josipa Jurja Strosmayera u Osijeku održat će se 9. i 10. prosinca 2011. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, Ulica kralja Petra Svačića b.b.
 

  :: opširnije :: 


objavio: Gordana Dragušica  datum: 9. 11. 2011. 18:31

pripreme iz hrvatskog jezika

Pripreme iz hrvatskog jezika...

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 4. 2. 2010. 19:33

Pripreme iz matematike

Od rujna 2009. svaki tjedan održavaju se pripreme...

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 4. 2. 2010. 08:23

Besplatne on-line pripreme

Inernetske stranice namjenjene učenicima...

  :: opširnije :: 


objavio: Ella Rakovac  datum: 3. 2. 2010. 09:44

Državna matura i upis na visoka učilišta Vijest ima dokument u privitku

vijest za Državnu maturu i upise na visoka učilišta...

  :: opširnije :: 


objavio: Ella Rakovac  datum: 12. 11. 2009.

Vijesti vezane uz državnu maturu

sve obavijesti i upute vezane uz državnu maturu...

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 10. 11. 2009.
» Arhiva naših vijesti    
 


oglasna ploča

 


Naši EU projekti

Pogledajte gdje su sve naši učenici i profesorili bili!


e-Dnevnik


nastavnicie-knjižnicaKorisni linkovi
Dnevna događanja

školske stvari


TražilicaArhiva dokumenata
preskoči na navigaciju